Month: January 2023

🦉📖 Gabay sa Pagninilay at Katekesis ✝️

Igalang at Mahalin ang Kabataan Ebanghelyo ngayong Linggo: Mateo 18:1-5, 10 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag …

🦉📖 Gabay sa Pagninilay at Katekesis ✝️ Read More »